BIBLIOTHEEK

  jan nico mulderij
jelle

Hoe word je magnetiseur?


Jelle Veeman

Jelle Veeman was een veelzijdig genezer met een praktijk in Heerenveen. Hij leefde van 1922 tot 2007. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat hij een bijzondere man was. Op internet zijn er nog mensen die ervaringen over hem vertellen: als genezer, alchemist, paragnost.

Onderstaand stukje komt uit een boekje dat hij had geschreven voor degenen die magnetiseur willen worden. Het boekje is niet meer te koop. Omdat het niet verloren mag gaan, hieronder zijn tekst over het leren van magnetiseren.HOE WORD JE MAGNETISEUR? door Jelle Veeman

INLEIDING

Dat onzichtbare trillingen de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens beïnvloeden, wordt zo langzamerhand algemeen aanvaard. De reguliere medische wetenschap wendt zelfs de grofste van die trillingen bewust aan om genezingsprocessen te stimuleren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan röntgen– en infraroodbehandelingen.

Daarnaast zijn er onzichtbare trillingen waarvan de meesten zich nauwelijks of niet bewust zijn, dat ze invloed op de gezondheid uitoefenen. Zo kunnen we heilzame en versterkende gedachten opvangen van een ver verwijderde geliefde of vriend, maar ook negatieve impulsen van lieden die ons willen gebruiken om kwade zaken tot stand te brengen. Die gedachten kunnen ons in de war brengen of ons zelfs tot ongewilde daden aanzetten. Ja, zonder het te beseffen worden we vaak geleefd door anderen. En dan zijn er nog de onzichtbare kosmische trillingen uit de astrologie. Ook die beïnvloeden onze gezondheid.

In de huidige fase van onze ontwikkeling zijn we nog niet in staat om ons hersen–apparaat dusdanig te beheersen, dat we de onzichtbare trillingen die op ons afkomen, herkennen en bewust kunnen verwerken.
Dat is jammer, want een zekere beheersing van de onzichtbare krachten kan een geweldige bijdrage leveren aan onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Een goed magnetiseur heeft door zijn bijzondere aanleg en door training zijn inzicht in de onzichtbare krachtvelden vergroot. Daardoor is hij in staat om bij zichzelf en andere genezingsprocessen op gang te brengen. In dit werkje kunt u lezen of er in u een magnetiseur schuilt en hoe u uw gave kunt ontwikkelen.

Schuilt in u een magnetiseur?

In alle tijden en overal ter wereld zijn er genezers geweest, die met onzichtbare trillingen werken. Voor de verstandlelijk ingestelde mens van nu is het moeilijk te bevatten, dat genezend magnetisme een realiteit is. Hij wil wetenschappelijke bewijzen zien voor het succes van een bepaalde behandelmethode en die zijn er in het geval van het genezend magnetisme vaak niet. De onzichtbare werelden zijn immers ongrijpbaar voor de grofstoffelijke wetenschap. Daarom worden de successen van magnetiseurs vaak toegeschreven aan plotseling veranderende omstandigheden, die het genezingsproces op onverklaarbare wijze gunstig hebben beïnvloed.
Maar er tekent zich een kentering af. Nu het Aquariustijdperk is aangebroken, worden steeds meer mensen geboren met fijngevoelige zintuigen. Hun energie is gericht op het bewerkstelligen van een betere relatie tussen de zichtbare stof en de onzichtbare krachtvelden. Helderziendheid, helderhorendheid, telepathie en het genezend magnetisme zijn aan een opmars begonnen. Steeds meer mensen gaan beseffen, dat niet alleen de wetenschap de waarde van iets bepaalt, maar ook – en misschien vooral – het innerlijk weten!
Of in u een magnetiseur schuilt, is afhankelijk van de mate waarin uw innerlijk weten is ontwikkeld. Als u tot de groep van mensen behoort, die alles wetenschappelijk bewezen willen zien, bent u – nog – niet in staat om magnetische vermogens te ontwikkelen. Als u innerlijk echter oprecht 'weet', dat er meer bestaat dan de zichtbare stof, dan kan in u een magnetiseur schuilen. Die kans groeit als u, zonder het bewust te willen, herhaaldelijk met het genezend magnetisme wordt geconfronteerd.
Zo kunt u boeken over dit onderwerp kado krijgen, mensen ontmoeten die met het magnetisme werken of u kunt hevig geïnteresseerd raken in het leven en werken van beroemde magnetiseurs uit het verleden.
Naarmate u zich op deze ongekunstelde wijze verder in dit onderwerp verdiept, zult u de wetmatigheden van het genezend magnetisme geleidelijk leren aanvoelen. Op het moment waarop de onzichtbare wereld van het genezend magnetisme uw wereld is geworden, bent u er klaar voor om uw magnetische gaven te ontwikkelen!

Zo ontwikkelt u magnetische gaven

Zoals alles in de natuur kunnen de onzichtbare trillingen waarmee de magnetiseur werkt, zowel positief als negatief worden aangewend. Anders gezegd, ze kunnen worden gebruikt om mensen te genezen, maar ook om mensen in de macht te krijgen of zelfs ziek te maken. In het laatste geval wordt er over zwarte magie gesproken. Voordat u uw magnetische vermogens verder gaat ontwikkelen, moet u er dan ook zeker van zijn dat uw bedoelingen zuiver en onbaatzuchtig zijn. Als uw wens om magnetiseur te worden wordt ingegeven voor het verlangen naar macht of aanzien, bent u op de verkeerde weg. Er mag alleen positief resultaat van het genezend magnetisme worden verwacht, als denken, voelen en handelen gericht zijn op het belang van de gehele mensheid en zeker op dat van de patiënt.
Is uw innerlijk weten goed ontwikkeld, is de onzichtbare wereld van het magnetisme door ongekunstelde studie de uwe geworden en zijn uw motieven om magnetiseur te worden zuiver dan is het verantwoord om de in u sluimerende magnetische vermogens verder te ontwikkelen. Dit kan door dagelijks een kwartier in kontakt te treden met de verborgen krachten in de natuur. Ik geef voor ieder van de vier astrologische menstypen een eenvoudige, maar doelmatige methode:

Mensen die onder de aardetekens Stier, Maagd en Steenbok zijn geboren, wordt geadviseerd om dagelijks, een halfuur voor zonsondergang, op de buik op de grond te gaan liggen. 's Zomers kan dit het beste in de tuin of in de vrije natuur geschieden. In de wintermaanden is de begane grond van uw huis de aangewezen plaats. De training moet tenminste een kwartier worden volgehouden.

Mensen die onder de watertekens Vissen, Kreeft en Schorpioen zijn geboren, wordt geadviseerd om dagelijks een halfuur voor zonsondergang, een bad te nemen of te gaan zwemmen. 's Zomers heeft zwemmen in een natuurbad de voorkeur. 's Winters zult u het met een eenvoudige badkuip moeten stellen. De training moet minstens een kwartier worden volgehouden.

Mensen die onder de luchttekens Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn geboren, wordt geadviseerd om dagelijks een halfuur voor zonsondergang, een halfuur te zingen of klanken uit te stoten. Doe dit op een plaats, waar u vrij uitzicht heeft op de lucht. De training moet minstens een kwartier worden volgehouden.

Mensen die onder de vuurtekens Ram, Leeuw of Boogschutter zijn geboren, wordt geadviseerd om dagelijks, een halfuur voor zonsopgang de zonnegroet te brengen. Dat gaat zo:
 1. Sta rechtop met het gezicht naar de opkomende zon. De handen zijn onder de kin tegen elkaar gebracht en de voeten staan iets uit elkaar.
 2. Doe de handen uit elkaar en breng ze zo ver mogelijk boven het hoofd. Strek de armen zo ver mogelijk naar achteren. Daarbij wordt ook de rug naar achteren gebogen.
 3. Buig met gestrekte benen en leg de armen vlak voor de voeten, plat op de grond.
 4. Breng het linkerbeen naar achteren, zodat de benen en de knie de grond raken. Buig het rechterbeen.
 5. Steun op de gestrekte armen en breng ook het rechterbeen naar achteren.
 6. Laat u zakken, zodat voorvoeten, knieën, handen, borstbeen en voorhoofd de grond raken.
 7. Buig het bovenlichaam omhoog, breng het hoofd in de nek en kijk omhoog. Bekken, benen en voeten blijven op de grond.
 8. Breng het bekken omhoog. Alleen de voeten en de handen blijven op de grond. De benen en de armen zijn gestrekt. Laat het hoofd hangen.
 9. Breng het hoofd omhoog, het bekken omlaag en plaats de linkervoet tussen de handen. Het rechterbeen blijft gebogen achter. Daarbij raken knie en voorvoet de grond. Kijk vooruit.
 10. Trek het rechterbeen bij tot stand 3.
 11. Kom omhoog tot stand 2.
 12. Eindig in de beginstand.
Als u geschikt bent om een goede magnetiseur te worden en bovenstaande oefeningen intensief beoefent, zult u op een gegeven moment ervaren, dat er sluimerende krachten in u worden opgewekt. Uw vingertoppen beginnen te tintelen, uw handen worden droog en de neiging ontstaat om de handen op personen of voorwerpen te leggen. Aanvankelijk kan er ook een zekere innerlijke onrust ontstaan, die weer leidt tot nek– en rugklachten. Als u bovendien nog constateert, dat u niet vermoeid bent na een ontmoeting met een krachtige persoonlijkheid en een groot gezelschap u innerlijk niet in de war brengt, bent u rijp om in intieme kring de eerste experimenten met het genezend magnetisme uit te voeren.

Bezint eer u begint!

Als u tot de conclusie bent gekomen, dat u aan alle voorwaarden voldoet die aan een goed magnetiseur worden gesteld, kunt u het genezend magnetisme in de praktijk gaan toepassen. Omdat een beginnend magnetiseur nog niet in staat is om op ieder willekeurig moment zijn verworven gaven te gebruiken, is het zaak om zorgvuldig het juiste tijdstip voor uw eerste experiment te bepalen.
In de eerste plaats moet u er vast van overtuigd zijn, dat er op het tijdstip van de behandeling een overmaat aan positieve levensenergie in uw wezen is geconcentreerd. Tekenen die daar op wijzen, zijn een uitstekende lichamelijke gezondheid en een grote vitaliteit. Daarnaast moet u een drang voelen om uw patiënt te helpen. Het gaat dus niet zo zeer om de wil de ander te helpen, maar om het innerlijk verlangen dit te doen. Als u voor de behandeling van een dierbare kiest, bijvoorbeeld een familielid of een vriend, zal dit verlangen zeker aanwezig zijn. Voer daarom uw eerste experiment met het genezend magnetisme in intieme kring uit.
Als u als beginnend magnetiseur deze raadgevingen niet ter harte neemt, kunt u zowel u zelf als uw patiënt benadelen. In het geval dat u tijdens de eerste behandeling te weinig levensenergie heeft, zult u snel uitgeput raken. Daarvoor wordt uw toch al niet optimale gezondheid nog verder aangetast. Lichamelijke en/of psychische klachten zijn dikwijls het gevolg. Maar ook de patiënt loopt in die situatie gevaar. Als uw levensenergie tijdens de behandeling sterk is verzwakt, bestaat de kans dat u de ander niet oplaadt, maar juist leegzuigt. Zijn klachten zullen dan verergeren.
De patiënt wordt ook benadeeld, als u niet het innerlijk verlangen voelt om de ander te helpen, maar u laat leiden door uw wil. De wil om magnetiseur te worden, wordt immers gevoed door eigenbelang. Egoïsme leidt tijdens een magnetische behandeling tot het opnemen van levenskracht, en dit proces is tegengesteld aan het overdragen van die kracht. Ook in deze situatie wordt de patiënt dus leeggezogen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor zijn gezondheid. Bezint dus eer u aan uw eerste experiment met het genezend magnetisme begint!

jelle

De praktijk van het magnetiseren

Het is zo ver. Na een lange en soms moeilijke weg van innerlijke groei te hebben afgelegd, wordt u geconfronteerd met uw eerste patiënt. Waarschijnlijk zult u zich beiden niet helemaal op uw gemak voelen. Probeer de spanning te breken door uw patiënt precies te vertellen wat u gaat doen. Daarnaast is het van belang, dat u een krachtige en vastberaden indruk maakt. Formuleer daarom duidelijk en zonder aarzeling, kijk de patiënt tijdens het voorgesprek met een heldere blik aan en bewaar enige afstand, zonder onvriendelijk te worden. Tenslotte nog dit: oefen geen enkele druk uit, want de ander moet vanuit zichzelf de behandeling willen ondergaan.
Als de juiste sfeer is gecreeërd, vraagt u de patiënt om zo ontspannen mogelijk op een gemakkelijke stoel te gaan zitten, de voeten bij elkaar te plaatsen en de handen in de schoot te vouwen. Daarna verzoekt u hem om diep in te ademen en de lucht langzaam uit de longen te blazen. Nu is de patiënt klaar om door u te worden behandeld.
U stelt zich voor, dat de levenskracht waarmee het eigen organisme is verzadigd, zich in uw handen concentreert en gelijkmatig uit de vingertoppen stroomt.
Als u een warme gloed door uw lichaam voelt trekken, het is zelfs niet uitgesloten dat u begint te transpireren, heeft uw voorstellingsvermogen inderdaad de gewenste energiestroom op gang gebracht.
Vervolgens strekt u de handen en beweegt deze op drie tot vijf centimeter van het lichaam van de patiënt. Een beginnend magnetiseur kan het beste bij het hoofd beginnen en langzaam tot de voeten afdalen. Na verloop van tijd zult u een eigen methode ontwikkelen om het lichaam van de patiënt af te tasten. Als dit aftasten op de juiste wijze gebeurt, ontstaat bij de patiënt een weldadig gevoel, dat vergelijkbaar is met de ervaring van een warm bad.
Tijdens het aftasten van het lichaam van de patiënt kan het gebeuren, dat u plaatselijk een lichte aantrekkingskracht voelt. Dit is een teken, dat daar de energiehuishouding is verstoord. Die plek moet worden behandeld. Plaats uw rechterhand plat op uw borst en breng de vingertoppen van de linkerhand bij elkaar. Vervolgens beschrijft u met die hand kleine cirkels op een centimeter afstand van de onharmonieuze plek. Tegelijkertijd concentreert u zich nog sterker op de energie, die uit uw vingertoppen stroomt. Eventueel kunt u zich ook voorstellen, dat u via uw vingertoppen een kleur uitzendt. Nerveuze en onrustige patiënten hebben baat bij de kleur blauw en neerslachtige en depressieve patiënten bij de kleur rood. Als u inderdaad over magnetische vermogens beschikt, zal de patiënt tijdens deze behandeling een warme luchtstroom langs zijn lichaam voelen trekken. De eerste keer mag de behandeling van de onharmonieuze plek niet langer dan een of twee minuten duren.
Zodra u vermoeid raakt, het trillen van de handen en een gebrek aan concentratievermogen geven dit aan, moet u met het aftasten van het lichaam van de patiënt stoppen. Direkt daarna is het zaak om de energiestroom, die u door koncentratie op gang heeft gebracht, te stoppen. Sla uw handen zeven keer krachtig af en spoel uw handen en onderarmen onder de kraan af. Eventueel kunt u uw handen ook gedurende een minuut plat op de grond plaatsen.
Uw eerste magnetische behandeling is een succes geworden, als de patiënt deze als weldadig heeft ervaren en als u zich er snel van herstelt. U zult zich het snelst herstellen, als u de dagen na de behandeling de stilte van de natuur opzoekt om nieuwe levenskracht op te doen.
Als u uw oude vitaliteit terug heeft, kunt u een tweede experiment met het genezend magnetisme uitvoeren. Zo gaat u verder, tot u de praktijk van het magnetiseren aardig onder de knie heeft. Op dat moment kunt u via de magnetische behandeling van lichte gezondheidsklachten gaan uitzoeken op welk terrein u zich het beste als genezer kunt specialiseren. Ja, ook een magnetiseur is een specialist!
De volgende klachten lenen zich voor uw eerste experimenten als genezer: spanningshoofdpijn, astma, reuma, te hoge of te lage bloeddruk, nerveuze spanningen. huidwonden, migraine, hoofdpijn, littekenpijnen, evenwichtstoornissen, verrekte spieren, verstuikingen, griep en verkoudheid.

Wat is uw specialisme als magnetiseur?

Via de magnetische behandeling van lichte aandoeningen zal ieder beginnend magnetiseur moeten ontdekken wat zijn specialisme is. Daarbij is het niet alleen van belang of uw behandeling van een bepaalde klacht succes heeft. Ook uw eigen toestand na de behandeling moet in ogenschouw worden genomen. Als u buiten uw specialisme werkt, zult u namelijk na verloop van tijd geestelijk in de war raken. Zo ver mag het natuurlijk niet komen. Beoordeel daarom na ieder experiment nauwgezet wat het bij u teweeg heeft gebracht!
Het genezend magnetisme kent zeven specialismen waaruit u een keuze zult moeten maken:
 1. de behandeling van psychische problemen en hoofdklachten
 2. de behandeling van borst– en longaandoeningen
 3. de behandeling van huidkwalen
 4. de behandeling van lever–, darm– en maag klachten
 5. de behandeling van de sexuele organen
 6. de behandeling van gewrichtsklachten
 7. de behandeling van voet–, spier– en been problemen en van kneuzingen.
Ieder van deze zeven werkgebieden is verbonden met een bepaald chakra. Die chakra's verbinden het stoffelijk lichaam van de mens met de vibraties van ons zonnestelsel. De chakra's kunnen door onzuiver gedrag, heftige emoties, pijnlijke ervaringen, overmatig eten, het gebruik van opwekkende middelen en het gebruik van geneesmiddelen en alcoholhoudende dranken dichtslibben. Daardoor raakt een bepaald gebied van het stoffelijk lichaam afgesneden van zijn kosmische bron en verzwakt. Gezondheidsproblemen zijn het gevolg.
De magnetiseurheeft tot taak om een verzwakt chakra weer in trilling te brengen. Daartoe is en beginnend magnetiseurlang niet altijd in staat. Doorgaans kan hij slechts een bepaald chakra goed aan. Bij het magnetisch aftasten van het lichaam van de patiënt zult u zich sterk aangetrokken voelen tot de plaats van dat bepaalde chakra. Behandel de andere chakra's niet, ook al voelt u ook daar in bepaalde gevallen een zekere aantrekkingskracht. Door als beginnend magnetiseur buiten uw specialisme te werken, zet u namelijk de eigen gezondheid en die van de patiënt op het spel!

Zo ontwikkelt u uw specialisme

Als u uw specialisme als magnetiseur heeft ontdekt, kunt u aan de verdere ontwikkeling gaan werken. Behandel gedurende langere tijd regelmatig lichte gezondheidsklachten, die binnen uw specialisme vallen. U zult merken, dat u zonder vermoeid te raken, steeds meer patiënten binnen een bepaald tijdsbestek kunt behandelen.
Door zo te werk te gaan, raakt uw magnetische energie steeds fijner afgestemd op het chakra waarin u bent gespecialiseerd. U bent in dit opzicht een heel eind op de goede weg, als patiënten die baat hebben bij uw behandeling, u 'vanzelf' weten te vinden. Ze worden als het ware door uw heilzame energie aangetrokken. Eerst zullen zich patiënten met lichte gezondheidsklachten melden. Naarmate u zich verder als magnetiseur ontwikkelt, dienen zich ook 'zwaardere' patiënten aan. De ernst van de gezondheidsklachten van de patiënten die spontaan bij u komen, geeft aan hoe ver u als magnetiseur kunt gaan. Forceer niet en waak voor overschatting van uw magnetische vermogens. Patiënten met ernstige gezondheidsklachten mag u onder geen beding overhalen tot een magnetische behandeling.
Als magnetiseur in ontwikkeling behandelt u dus alleen ernstige gezondheidsklachten, wanneer een patiënt zich spontaan bij u meldt. Dit garandeert overigens niet, dat alles van een leien dakje zal gaan. Het is heel goed mogelijk, dat u tijdens een behandeling uitgeput raakt. U wordt dan duizelig en begint te transpireren. Als deze verschijnselen zich voordoen, moet u de behandeling zo snel mogelijk staken en met de patiënt een gesprek beginnen over aardse zaken: bijvoorbeeld zijn gezinsleven, zijn werk of de politiek. Aanvankelijk zult u nogal wat moeite hebben met de terugkeer uit het ongeziene naar de aardse sferen. Door oefening moet u echter leren om deze weg snel af te leggen. Alleen dan kunt u tot een goed magnetiseur uitgroeien!

De ontwikkeling van paranormale vermogens

Als door langdurige oefening uw magnetische energie volledig op een bepaald chakra is afgestemd, ontstaat er een innige band tussen u en de patiënten die u spontaan weten te vinden. Op een gegeven moment wordt die band zelfs zo sterk, dat u tot op een bepaald niveau met uw patiënten versmelt. U wordt dan steeds vaker gekonfronteerd met paranormale ervaringen, die u uit uw evenwicht kunnen brengen. Na verloop van tijd raakt u er aan gewend en zult u inzien, dat ze bijdragen tot een beter inzicht in de patiënt.
De genoemde paranormale ervaringen zijn een gevolg van het feit, dat het dichtslibben van chakra's, de oorzaak van ziekten, vaak het gevolg is van traumatische ervaringen die de patiënt in dit of in vorige levens heeft opgedaan. Doordat u in dit stadium van uw ontwikkeling als magnetiseur op een bepaald niveau een bent met uw patiënten, ondergaat ook u die ervaringen. In zekere zin worden het uw ervaringen. Bij de een manifesteren ze zich in beelden op het innerlijk netvlies, een ander hoort geluiden en weer een ander voelt de sfeer van de traumatische ervaringen. Een beginnend magnetiseur, die dergelijke paranormale ervaringen nog nooit heeft gehad, kan zich er waarschijnlijk weinig bij voorstellen. Daarom een voorbeeld uit mijn praktijk:
Toen ik jaren geleden een astmapatiënt behandelde, zag ik opeens vlammen rond hem. Na de behandeling vroeg ik: “Heeft u misschien ooit eens een brand meegemaakt en bent u toen erg geschrokken?” Ik vermoedde namelijk, dat een niet volledig verwerkte angst de luchtwegen van de man min of meer had verlamd.
“Nee”, antwoordde de man, “maar ik heb wel een panische angst voor vuur”.
Later, toen ik mijn magnetische gaven verder had ontwikkeld, werd tijdens een behandeling de oorzaak van de vuurangst op mijn innerlijk netvlies zichtbaar. Ik zag hoe de man tijdens een vorig leven vanwege zijn geloofsovertuiging op een brandstapel werd verbrand. Na de behandeling heb ik hem heel voorzichtig verteld wat ik had gezien. Zo kreeg hij inzicht in de diepere oorzaak van zijn angst en de daarmee samenhangende astmatische klachten. Vanaf dat moment was hij in staat om zijn onbewuste angst te overwinnen. Daarna verdwenen ook de ademhalingsmoeilijkheden.

Het magnetiseren van groepen

Als u de magnetische behandeling van individuele patiënten helemaal in de vingers heeft, kunt u groepsbehandelingen overwegen. Het tegelijkertijd behandelen van meer personen heeft tot voordeel, dat er een sterkere magnetische kracht kan worden opgewekt. De heilzame werking zal daardoor nog sterker worden. Voorwaarden zijn wel, dat u sterk genoeg bent om een hele groep aan te kunnen en dat u de personen, die deel gaan uitmaken van de groep, zorgvuldig selekteert. Of u aan de eerste voorwaarde voldoet, kunt u als inmiddels ervaren magnetiseur zelf bepalen. Het selekteren van patiënten, die bij elkaar passen, zult u moeten leren.
Bij het maken van een juiste keuze uit uw patiëntenbestand moet u in de eerste plaats op uw intuïtie varen. Laat op een rustig ogenblik al uw patiënten de revue passeren en bepaal welke karakters, dit in de breedste zin van het woord, volgens u goed bij elkaar passen. Vervolgens toetst u uw intuïtieve bevindingen aan de astrologie. Trek de geboortehoroscopen van de geselekteerde patiënten en bepaal in welk dierenriemteken 'hun' maan staat. De praktijk heeft aangetoond, dat patiënten die 'hun' maan in hetzelfde dierenriemteken hebben staan, doorgaans zonder bezwaar in dezelfde magnetiseergroep kunnen worden ondergebracht. Als u zo te werk gaat, is het zeer waarschijnlijk dat de aura's van de patiënten en de magnetiseur tijdens de groepsbehandeling als het ware samensmelten tot een groepsaura. Daardoor werkt iedere individuele aura mee aan de beoogde genezingsprocessen. Het zal duidelijk zijn, dat de 'aurakracht' van meerdere personen meer vermag dan alleen de 'aurakracht' van de magnetiseur.
Voor de eerste groepsbehandelingen kunt u het beste drie patiënten uitnodigen. Geleidelijk kunt u dit aantal uitbreiden tot zeven en later tot een veelvoud van zeven. Loop niet te hard van stapel. Omdat u nog maar weinig ervaring heeft met het selekteren van geschikte kandidaten, maakt u gemakkelijk een verkeerde keuze. Bij zeven of meer deelnemers is die kans uiteraard groter dan bij drie deelnemers. Een verkeerde keuze kan desastreuze gevolgen hebben. Als een patiënt niet in de groep past, zal zijn aura niet opgaan in de beoogde groepsaura en soms zelfs als een stoorzender gaan werken. In die situatie leidt een groepsbehandeling niet tot versterking van de heilzame magnetische kracht, maar juist tot verzwakking!
De voorbereidingen voor een groepsbehandeling zijn in grote lijnen dezelfde als die voor een individuele magnetische behandeling. Stel de patiënten na binnenkomst in uw spreekkamer op hun gemak door precies te vertellen wat er gaat gebeuren en wat de bedoeling is van de behandeling. Mocht u bij een van de patiënten enige weerstand bespeuren, dan spreekt u hem apart aan. Oefen daarbij echter geen enkele druk uit. In het verloop van het gesprek zult u aanvoelen, dat er een hechte groep is ontstaan. Op dat moment kunt u met de groepsbehandeling beginnen.

Vraag de patiënten om op te staan, elkaar een hand te geven en een cirkel te vormen. Na 49 seconden zo gestaan te hebben, verzoekt u de groep de ogen te sluiten. Weer 49 seconden later worden de ogen op uw verzoek geopend en nemen de patiënten naast elkaar plaats op een bank. U gaat voor de bank, met het gezicht naar de patiënten gekeerd, op een stoel zitten. Tussen de patiënten mag niet meer dan 10 centimeter ruimte zijn. Ook nu plaatsen de patiënten de voeten tegen elkaar en leggen zij de handen gevouwen in de schoot. Vraag de patiënten tenslotte om diep in te ademen en de lucht langzaam uit de longen te blazen. Het begin van een groepsaura is nu gerealiseerd en de behandeling kan beginnen.
Sta op en behandel de patiënt, die voor u links zit, op dezelfde wijze als u individuele patiënten behandelt. Deze behandeling duurt 3 minuten. Vervolgens behandelt u gedurende 3 minuten de middelste patiënt en tenslotte de rechter patiënt. Stel u tijdens de behandelingen af op de individuele patiënten, maar ook enigszins op de groep. Zodoende wordt de groepsaura versterkt. Vervolgens maakt u een tweede ronde, waarbij u zich sterker op de groep als geheel koncentreert en minder op de individuele patiënten. Tijdens de derde ronde stemt u zich vrijwel volledig op de groep af.
Na veel oefening zult u merken, dat u individuele aandacht en groepsaandacht onbewust zo weet te verdelen, dat het geen enkele moeite meer kost om van drie individuele aura's een sterke groepsaura te maken. Vanaf dat moment kunt u de groep geleidelijk uitbreiden en kunt u het aantal behandelingsronden terugbrengen tot een of twee. Ook zult u na verloop van tijd aanvoelen, dat het soms beter is om de voor u rechts gezeten patiënt het eerst te behandelen. Experimenteer in het begin echter niet met de volgorde van behandeling. Als u met de linker patiënt begint, komen namelijk de eventuele weerstanden in de groep het duidelijkst aan het licht.
Na de behandelingsronden neemt u weer voor de groep op uw stoel plaats en formuleert voor ieder individu wat leefadviezen. Bijvoorbeeld: “U kunt beter het gebruik van vlees en kaas beperken” en “U zou wat meer moeten slapen”. Zodoende worden de individuele aura's losgemaakt uit de groepsaura en kunnen de patiënten de draden van hun leven weer oppakken. Nadat de patiënten zijn vertrokken, slaat u zeven keer uw handen af en houdt ze onder een stromende kraan. U kunt uw patiënten ook daarna nog steunen. Ga de avond na de behandeling in een gemakkelijke stoel zitten en laat de groepsbehandeling van die dag nog eens versneld aan uw geestesoog voorbij gaan. Het gevolg is, dat de patiënten de heilzame magnetische kracht van de groep op afstand ervaren!


© Jan Nico Mulderij, 2020
Contact