BIBLIOTHEEK

  jan nico mulderij

Lezen is reizen!


Reizen in jezelf en in de wereld van de ander. Hieronder een uitstalling van voor mij bijzondere werkjes. Lees maar!
Neeltje Maria MinNeeltje Maria Min
Over Neeltje als dichter, en haar gedicht “Mijn moeder is mijn naam vergeten” uit haar eerste bundel “Voor wie ik liefheb wil ik heten”.
oude versenHebban olla vogala nestas
Een oud vers uit de 12de eeuw, ca. 1150, toegeschreven aan een verliefde monnik.
En even over de oudste “Nederlandse” teksten, vanaf de 8ste eeuw.
BonhoefferDietrich Bonhoeffer
Deze Duitse theoloog kwam tot de slotsom dat de mens meer is gebaat bij de acceptatie van de onvolkomenheid van dit leven, dan het opgaan in idealen en triomfalisme. “Als je eerlijk bent, zal je ook de moeilijke kanten van je eigen persoonlijkheid willen erkennen, zoals je ook de redelijkheid van de verlangens van anderen leert inzien”.
Kahlil GibranKahlil Gibran
De schrijver Kahlil Gibran laat je opnieuw kijken naar het kwade. “Je bent goed wanneer je vastberaden en met stoutmoedige schreden op je doel afgaat. Toch ben je niet kwaad, wanneer je er hinkend naar toeloopt”.
VeemanJelle Veeman: hoe word je magnetiseur?
Een (bijna) vergeten boekje van een veelzijdige genezer. Magnetiseren is (veelal) met hulp van je handen iemand energetisch helpen met het verlichten van klachten. Hoewel ik denk dat dit een gave is, laat Jelle Veeman zien dat je dit kunt ontwikkelen. De energetische, onzienlijke wereld: voor mij het meest inspirerende gebied.
PlatoDe grot-mythe van Plato
Een eeuwenoud verhaal waarin Plato laat zien dat veel mensen zich kunnen gedragen als gevangenen. Tijd om je te bevrijden. Ga de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.
Godfried BomansGodfried Bomans
Godfried Bomans had zo groot willen zijn als Dickens. Dat is hij niet geworden. Maar werd wel een prachtige schrijver binnen onze grenzen. Zo schreef hij een kerstverhaal dat ik niet zonder een brok in mijn keel kan voorlezen: “Witte kerst”.
En Bomans over het mysterie van Sinterklaas, een favoriet onderwerp van hem.
Hieronymus SweertsHieronymus Sweerts
Een Amsterdams dichter en boekdrukker uit de 17de eeuw. Hij had als hobby het verzamelen van voor hem bijzondere teksten die op de ruiten, grafstenen, borden, wagens e.d. werden geschreven.
Daarmee kregen we een beeld van de volkshumor en denkwijze in de 16de en 17de eeuw.
© Jan Nico Mulderij, 2020
Contact