voorouderlijk
plaggenhut
de poepdoos
opschriften
metselen
sek

Hoe leefden we?
Generatie op generatie ontwikkelen we ons verder. Eerst kluifden we met onze handen, nu zitten we keurig met een vork te prikken. Is alles vooruitgang? Ik mag nog steeds graag met mijn handen kluiven. Maar op een poepdoos zitten wordt al wat moeilijker ...

plaggenhutDe plaggenhut

Eeuwenlang hebben in delen van Nederland plaggenhutten gestaan. De laatsten zijn rond 1960 opgeruimd. Deze hutten werden ook door verveners gebouwd, waarvan er aan het einde van het turftijdperk veel in armoede leefden. Er is nog een filmpje uit 1926 waarin je vervenersgezinnetjes ziet, waarschijnlijk uit zuidoost Drenthe.

huuskeDe poepdoos

Een poepdoos of kakdoos was de voorloper van de WC en was niets anders dan een kist met bovenin een gat, aan de voor- of achterkant een deurtje waardoor je bij de ton of emmer kon. En wat als het tonnetje vol was?

opschriftenOpschriften uit de 17de eeuw en ouder

Er is nog een 17-eeuws boekje met een verzameling van allerlei gedichtjes en rijmpjes uit die tijd (en ouder), neerschreven op ramen, borden, graven, etc. Die gedichtjes geven een idee van de dagelijkse lol en ernst in die tijd.

metselenMetselen

Ik ben een liefhebber van oudhollands metselwerk. In het Zeeuwse stadje Veere kun je te kust en te keur prachtige staaltjes van metselvakmanschap zien: bogen, steunberen, verbanden. Een impressie.

sekEtymologie: prehistorie in onze taal

Etymologen onderzoeken de herkomst van woorden. Zo is Sek een typisch (indo)germaans woord uit het primitieve bosbedrijf. Sek betekent "snijden, zagen". Sek verwijst ook naar "omheinde ruimte, waarbinnen de dingvergadering werd gehouden". Ik zal woorden laten zien die zijn afgeleid van Sek. Je krijgt dan een beeld van hoe de taal is opgebouwd en wat belangrijke (pre)historische begrippen zijn.